Artist, Poet and Musician enter The Lab in Dingle to re-invent Nollaig na mBan.

Beathaisnéis – Biography

Áine Moynihan

Beathaisnéis

Rugadh Áine i gCo. Loch Garman agus tá sí ag cur fúithí i gCorca Dhuibhne le níos mó ná fiche bliain anuas. Amharclannaíocht a mheall ar dtús í agus thosaigh sí a saol oibre mar aisteoir. Chaith sí tamall le Raidió agus Teilifís, in Oideachas agus Oiliúint agus mar Síciteiripeoir. Bhunaigh sí AnnÓg, Comhlucht Amharclannaíochta do Dhaoine Óga I 2002 agus dhein sí an spás amharclainne An Lab a fhorbairt ó iarsaotharlann eolaíochta in 2008

Foilsíodh a céad cnuasach filíochta Canals of Memory, atá dhá-theangach, ag Doghouse in 2008 le cabhair ó Sparántacht Title by Title ón gComhairle Ealaíon. Bhí sé ar ghearrliosta do Duais Poetry Now le haghaidh an Chéad Bhailiúcháin is Fearr i 2009. Tá a saothar mar chuid de Best Irish Poetry in English 2010 (in eag ag Matthew Sweeney foilsithe ag Southword)

Roghnaíodh a dráma Faoi Bhrat na Baindéithe/Gobnait’s Child, tosnaithe i 2005, ag Platform le déanaí, tionscnamh de chuid Siamsa Tíre chun drámadóirí nua a chothú. Léireofar léamh cleachtaithe de i mBealtÁine 2012.

Dhein sí áisitheoireacht ar mórán taispeantaisí ealaíne agus insealbhaithe ag
An Lab le trí bliana anuas ach is é seo an chéad uair di a saothar féin a chur i láthair ann.

Biography

Áine was born in Co. Wexford and has lived in West Kerry for more than twenty years. Theatre was her first love and she began her career as an actor. She also worked in Radio, TV, Education and Training, and as a Psychotherapist. She founded the Youth Theatre Company, AnnÓg in 2002 and developed the theatre space An Lab from a former science laboratory in 2008.

Her first poetry collection Canals of Memory, which is bi-lingual, was published by Doghouse in 2008 with the aid of an Arts Council Title by Title Award. It was shortlisted for the Poetry Now Award for Best First Collection in 2009. Her work was included in the anthology Best Irish Poetry in English 2010 (ed. by Matthew Sweeney, Southword Editions.)

Her play Faoi Bhrat na Baindéithe/Gobnait’s Child, begun in 2005, was recently selected by Platform, Siamsa Tíre’s initiative to develop new playwrights. It will be presented as a rehearsed reading in May 2012.

She has hosted several installations and Art Exhibitions at An Lab in the past three years but this is her first time to present her own work there.

Áine Ní Chíobháin

Beathaisnéis

Bronnadh céim onórach ar Áine Ní Chíobháin i 2003 ag Coláiste Ealaíne agus Dearadh Crawford chomh maith leis an ‘Best Use of Moving Image Award’ ó Ionad Scannánaíochta Chorcaigh. Bronnadh Hetac Purchase Award uirthi leis ag agus roghnaíodh í le haghaidh taispeántas
grúpa in Ionad Ealaíne Iarthar Chorcaí.

Tá a cuid saothair mar chuid de bhailiúcháin CIT, Comhairle Chontae Chiarraí agus an Woodford Bar. Taispeántaisí Grúpa: Cork Arttrail, Príomh-chathair Cultúrtha na hEorpa – coimisiún Labyrinth, i dteannta Tomás Ó Cíobháin agus Antony Scott sa Greenlane Gallery, Smaointe ón mBlascaod – Comhairle Chontae Chiarraí agus eile.

Roghnaíodh í le haghaidh In Pursuit 2, Siamsa Tíre mar chuid d’Fhéile Scannánaíochta an Daingin 2009.

Fuair sí dhá choisiúin ealaíne a urraíodh ag An Roinn Ealaín, Cultúir agus Gaeltachta, i gcomhar le South Wind Blows – an sraith teilifíse Other Voices 2011 agus 2012.

Tá sparántachtaí faighte aici ó Ealaín na Gaeltachta dá saothar. Tá sí ina Ealaíontóir Cónaithe in An Lab agus ag obair ar thaispeántas aonarach le haghaidh 2012.

Biography

In 2003, Áine Ní Chíobháin received a BA (Hons) from Crawford College of Art and Design, as well as the ‘Best use of Moving Image Award,’ from Cork Film Centre.  She also received a purchase award from Hetac and was selected for a group show in West Cork Arts Centre.

Her artworks are in the collections of CIT, Kerry County Council and the Woodford Bar Cork.  She has exhibited in many group shows: Cork Arttrail, European Capital of Culture – Labyrinth commission, featured artist with Tomás Ó Cíobháin and Antony Scott in The Greenlane Gallery, Smaointe ón mBlascaod – Kerry County Council and more.

She was selected to exhibit as part of ‘In Pursuit 2’ Síamsa Tíre as part of Dingle Film Festival 2009.

She has received two arts commissions funded by the Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, in association with the South Wind Blows production, Other Voices 2011/2012.

She has also received bursaries from Ealain na Gaeltachta for her work, is Artist in Residence in An Lab and is working on a solo exhibition for 2012.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s