Artist, Poet and Musician enter The Lab in Dingle to re-invent Nollaig na mBan.

Thanks

Tá an bheirt Áine an-bhuíoch do gach éinne a thug tacaíocht dóibh le linn forbairt na h-insealbhaithe Chun na Farraige Síos agus dos na daoine go léir a fhreastail air, cuid ar níos mó ná oíche amháin.
Fuaireamar oiread moladh agus spreagadh ó dhaoine go bhfuil sé beartaithe againn é a ath-chruthú in An Lab i rith an tSamhraidh.
Tá spéis ann in áiteanna eile leis. Coimeádfaimid ar an eolas sibh.
Ba mhaith linn leis ár mbuíochas a chur in iúl do Ealaín na Gaeltachta, a thug urraíocht dúinn faoi Scéim Forbartha na nEalaíon.

The two Áines ar very grateful to all who supported them in the months of preparation for their installation Chun na Farraige Síos and to all those who attended, many of them more than once.
We got such great feedback and encouragment from people that we intend to re-create it in An Lab during the coming summer.
Its arousing interest in other areas too. We’ll keep you updated on any developments.
We also wish to thank Ealaín na Gaeltachta who funded our project under Scéim Forbartha na nEalaíon.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s