Artist, Poet and Musician enter The Lab in Dingle to re-invent Nollaig na mBan.

Tá Nollaig na mBan / Women’s Christmas

Tá Nollaig na mBan thart agus is féile mná láidir é an lá inniu, 1 Feabhra: Lá Fhéile Bríde.
Bandia ab ea Bríd sa chéad dul síos, cé gur deineadh naomh di níos déanaí nuair a tháinig ré na Chríostaíochta. Tá dlúth-baint aici le Imbolc, féasta págánach ag ceiliúradh teacht ar ais an tsolais.
Tá dán cáiliúl leis an bhfile Raifterí (1784-1835) a thagann chun chuimhne inniu. Geallúint ann go mbeidh ar ár gcumas dul chun na farraige síos, ár gcuid seolta a árdú agus tabhairt faoi na tonntracha arís go luath.
Anois teacht an Earraigh, beidh an lá ag dul chun síneadh,
Is tar éis na Feile Bríde, árdóidh mé mo sheol..

Women’s Christmas has passed but today, Feb. 1st, is the feast of a strong woman: The Feast of Bridget.
Bridget was a goddess to begin with, though she was sanctified later by the Christian tradition.
She is closely associated with Imbolc, a pagan festival celebrating the return of the light.
Raftery’s famous poem comes to mind today. It holds a promise that we will soon be able to go down to the sea, to raise our sail and take to the waves again.
Now Spring is coming, the days will be lengthening,
And after the Feast of Bridget, I will raise my sail…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s